Hem Om kliniken Behandlingar Prislista Boka tid Kontakt

PRF behandling mot artros i knä


Vad är artros?

Artros i knäleden är en ledsjukdom som karakteriseras av avsaknaden av funktion och varierande förstörning av ledbrosk samt ben. Om det ohindrat utvecklar sig kan det förorsaka lösa ligament, ostabilt knä samt skevhet.

Orsaker

Ålder är viktigaste orsak till att man utvecklar artros
Övervikt
Arbetsmässiga belastningar
Tidigare skador eller sjukdom i knän som har förstörd brosket
Medfödd felställning i knän

Diagnostik

Ofta kan man ut ifrån patientens beskrivning av symptom samt en läkarundersökning bestämma om patienten har artros. För en säker diagnos rekommenderas röntgen eller MR scanning.

Behandling med i-PRF

Inom medicinsk forskning har man i många år försökt att ta fram effektivare behandling av artros och undvika knäoperationer. Metoder som man har försökt inkluderar inforering, broskcelltransplantation och överföring av friska celler till skadat brosk, utan några större framgång. PRF har använts i många länder häribland Norge, Danmark och Frankrike i 10 år och har visat goda resultat i behandling av bland annat knäledsartros. PRF står för Platelet Rich Fibrin. PRF innehåller stamceller, vita blodkroppar(som reparerar), växtfaktorer, samt fibrin som gör att blodet klibbar fast. Teorin är att firbrinet klibbar sig till förstörd brosk och benytor, varefter växtfaktorer, vita blodkroppar och stamceller reparerar den förstörda vävnad.

Resutalt av behandlingen

Det rekommenderas att ta emot 4-6 behandlingar med 1-2 veckors paus emellan. Eftersom PRF är en relativt ny behandling finns det begränsade vetenskapliga undersökningar som visar på effekten, men många av de läkare som jobbar med PRF och de patienter som har tagit emot behandlingen är mycket nöjda med resultaten. Et mindre studie som är utförd av puremed.dk i samarbete med Ortopedkirurg Bjarne Pedersen har samlat patientdata på 50 personer genom 1 år. Detta studie visar bland annat en genomsnittlig reduktion i smärta på över 90% efter 5 behandlingar. Långt störstadelen av patienter som behandlas med PRF blir delvist eller helt smärtfria. Med metoden är förhoppningen att skjuta på eller helt undvika att patienten behöver nytt knä.

Metod

Man tar ett blodprov från patienten, 4x10ml som centrifugeras. Det användas inga tillsatser utöver patientens eget blod. Patienten ligger på ryggen med benet böjd som skal behandlas. Framsidan av knät desinficeras och PRF sprutas in i knäleden. Det kan känns lite obehagligt men sällan direkt smärtsamt.

Risker

Det finns alltid en väldigt liten risk för infektion, men är mycket sällsynt eftersom det är kroppens eget immunförsvar som man använder i behandlingen. Upplever du värma, svullnad, smärtor eller feber skal du kontakta Bech Kliniken alternativt akutmottagning på natten.