Ortopedisk medicin

På Bech kliniken utför vi PRF-behandlingar av artros. En metod utan kirurgiska ingrepp med visad effekt och kort behandlingstid. Vår specialist- och allmänläkare genomför behandlingen och följer även upp under läkeprocessen. Hör av dig till oss för en konsultation.

PRF-behandling för artros i knä

Är du en av dem som lider av artros? det kan bero på en tidigare skada, förslitningar på grund av ålder, övervikt, arbetsmässig belastning eller medfödd felställning av knän.

Det finns olika sätt att behandla artros på, är det en lindrigare form hjälper det med fysioterapeut och regelbunden träning men många väljer också att genomgå operationer av olika slag där det är lång tid med konvalescens och det är inte alltid resultatet blir bra.

Ingen kirurgi

Kira som är läkare på Bech kliniken har arbetat med ortopedisk kirurgi och har utbildat sig i en ny metod utan kirurgi, PRF. Det är en smidig form av behandling där kroppens egna stamceller används för att reparera den skadade vävnaden i knäet. Läs mer om metoden längre ner.

Vad är artros?

Artros i knäleden är en ledsjukdom som karakteriseras av avsaknaden av funktion och varierande förstörning av ledbrosk samt ben och ger smärta i varierande grad. Om det ohindrat utvecklar sig kan det förorsaka lösa ligament, ostabilt knä samt skevhet.

Diagnostik

Ofta kan läkare utifrån patientens beskrivning av symptom samt en undersökning bestämma om patienten har artros. För en säker diagnos rekommenderas röntgen eller MR scanning.

Många olika försök

Inom medicinsk forskning har forskare i många år försökt att ta fram en effektiv behandling av artros för att undvika knäoperationer. Metoder som de har försökt med att inkludera implantat, broskcelltransplantation och överföring av friska celler till skadat brosk men utan några större framgångar.

Behandling med PRF, Platelet Rich Fibrin

PRF är en ny metod i Sverige men som har använts i många länder bland annat Norge, Danmark och Frankrike i 10 år och har visat goda resultat i behandling av bland annat knäledsartros. Den går ut på att injicera knät med kroppens egna stamceller och blodplättar.

Så fungerar PRF-metoden

PRF är kroppens egen blodplasma som består av tre delar. Trombocyter eller blodplättar vilka har till uppgift att upptäcka skador i blodkärlen och stoppa blödningar genom att koagulera sig vid området som en propp. Fibrin är ett protein som lägger ett nät över proppen för att fullborda trombocyternas uppgift. Själva stamcellerna kan både reparera skadad vävnad och bygga upp den.

Händelseförloppet vid en PRF-behandling är att trombocyterna leder fram till det skadade området och tillsammans med firbrinet klibbar det ihop sig varefter växtfaktorer, vita blodkroppar och stamceller reparerar den förstörda vävnaden.

Behandling artros knä i Varberg

Smärtlindring av artros

Det rekommenderade antalet behandlingar av Atros är 4-6 st med 1-2 veckors uppehåll.

PRF är en relativt ny behandling och det finns begränsat med vetenskapliga undersökningar som visar på effekten av metoden, men många av de läkare som jobbar med PRF och de patienter som har tagit emot behandlingen är mycket nöjda med resultaten. På Bech Kliniken har vi i nuläget färdigbehandlat runt 50 patienter med PRF och i genomsnitt ser man en smärtlindring och funktionsbättring på mellan 30%-100%. Denna behandlning står inte ensam och det är fortsatt viktigt med aktiv rehab träning samt viktminskning vid behov.”

Positiv effekt

Med PRF-behandlingar är förhoppningen om att kunna skjuta upp eller helt undvika att patienten behöver sätta in knäprotes.

Skillnaden mellan PRF och PRP?

PRF och PRP påminner om varandra, PRF är dock en nyare metod för isolering av regenerativa celler och upplevs vara bättre och mer effektiv i relation till behandling av artros.

PRP innehåller inga stamceller eller originellt fibrin som PRF.
PRP produceras även vid hjälp av ett antikoagulationsmedel som kan ge allergiska reaktioner. PRF centrifugeras mera skonsamt än PRP vilket resulterar i flera fungerande celler och stannar dessutom kvar i området längre tid än PRP

Viktig information om PRF-behandling

Före behandling med PRF rekommenderas en noggrann konsultation för att ta fram den bästa lösning för dig och säkra att du inte har sjukdom eller tillstånd som hindrar behandlingen.

När du kommer hit så tar vi ett blodprov från dig, 4 x 10 ml som sedan centrifugeras i en långsam hastighet för att bevara stamcellerna. Med andra ord är det bara ditt eget blod som används för att reparera din skada.

Under behandlingen får du ligga på rygg med det skadade benet böjt. Framsidan på knäet desinficeras. Sedan injiceras knät med PRF-sprutan i knäleden. Det kan kännas lite obehagligt men brukar sällan göra ont.

Det finns alltid en liten risk för infektion i huden, men det är sällsynt, eftersom det är kroppens eget immunförsvar som används i behandlingen och både blodprover och injektioner genomförs med steril utrustning.

 Eftersom PRF extraheras från ditt blod finns det ingen möjlighet att överföra sjukdom, allergi eller immunologiska reaktioner.

Vi kommer följa dig genom hela läkeprocessen och Kira är både specialistläkare och allmänläkare och bistår också dig vid frågor och funderingar efter behandlingen.

Vi rekomenderar en kontroll efter ca 14 dagar där vi kan utvärdera resultaten och eventuellt göra en mindre korrigering om det behövs. Denna kontroll är gratis.

Du kan fortsätta dina normala rutiner / arbete omedelbart efter behandlingen eftersom det sällan blir synliga spår av den. Undvik att beröra det behandlade område i några timmar då det kan medföra infektion. Undvik hård fysisk aktivitet samma dag. Lyssna på din kropp och känn efter.

Upp till fem dagar efter behandlingen kan man uppleva att knät är lite ömt och stelt. Så länga man upplever smärtor efter behandlingen rekommenderas det att undvika idrott och att man tar det lugnt. Vanliga dagligdags-aktiviteter som att gå eller cykla kortare rundor är dock ok.

Du kan använda smärtstillande medicin som Alvedon vid behov, men undvik Diclofenac, Ibuprofen och andra NSAID eftersom de kan minska den gynnsamma effekt av behandlingen.

Det finns alltid en liten risk för infektion i knäet, men det är sällsynt, eftersom det är kroppens eget immunförsvar som används i behandlingen och både blodprover och injektioner genomförs med steril utrustning.

Om du upplever rodna, värme, svullnad eller feber i dagarna efter behandling, ska du kontakta din läkare.