PRF-behandling av håravfall

Få fylligare hår med hjälp av PRF- behandling, en ny men väl beprövad metod där kroppens egna stamceller nyttjas för tillväxt av håret. Vi behandlar håravfall, tunnhårighet på både större och mindre områden. Vi strävar efter ett naturligt resultat som harmonierar med ditt utseende.

Tunnhårig och högt hårfäste

Har du genomgått en tuff period, varit sjuk eller åldrats så är det vanligt med håravfall eller tunnhårighet. Oavsett så kan vi få ditt hår att bli fylligt igen. Alla våra behandlingar genomförs och följs upp av vår läkare. Vi är en av få kliniker i Sverige som har PRF-metoden läs mer om fördelarna nedan.

Vad är PRF?

PRF betyder Platelet Rich Fibrin. Man producerar ut ifrån en blodprov som sen centrifugeras på ett specifikt sätt på kliniken. Härigenom isolerar man blod, stamceller, fibrin samt vita blodkroppar från resten av blodet. Dessa regenerativa celler injiceras i de områden som är drabbat av håravfall. Fibrinet i PRF verkar som en form av 3-dimensionelt nät som gör att cellerna stannar kvar i området vid injektionsstället och säkrar maximal effekt. PRF användas även av tandläkare och ortopedkirurger grundet de regenerativa egenskaper.

.

Metod för ortopedi och föryngring

Fibrinet i PRF verkar som en form av 3-dimensionelt nät som gör att cellerna stannar kvar i området vid injektionsstället och bidrar till maximal effekt.
PRF används även av tandläkare och ortopedkirurger, på kliniken använder vi det till föryngring av huden och till ortoped medicin för att lindra artros. Metoden går helt enkelt ut på att nyttja kroppens egna mekanismer för att läka sår och återbilda hud

Vad är skillnaden mellan PRF och PRP?

PRF och PRP påminner om varandra, PRF är dock nyare metod för isolering av regenerativa celler och menas vara bättra och mera effektiv i relation till behandling av håravfall. PRP innehåller ingen stamceller eller originalt fibrin som PRF. PRP produceras även vid hjälp av ett antikoagulationsmedel som kan ge allergiska reaktioner. PRF centrifugeras mera skånsamt än PRP vilket resulterar i flera fungerande celler och stannar kvar i området längre tid.

Hårtillväxt med PRF medför att hårfolliklerna(de som producerar hår) blir stimulerat att gå från en vilande fas till en aktiv fas. PRF gör dessutom folliklen tjockare och hårstrån blir därmed gradvist tjockare och starkare. Detta uppnås vid att spruta PRF in i dermis där hårfolliklen finns.

PRF fungerar bäst på hårfolliklar som är vilande/(lata), men inte på döda folliklar. Rent praktiskt betyder detta att PRF har bäst effekt i de första år man upplevar håravfall. Har man varit skallig i mera än 5 år vill behandlingen sannolikt ha ringa effekt.

Det rekommenderas 4 behandlingar med runt 1 månads intervall, därefter 1 behandling med 3 månaders mellanrum i ett år för full effekt. Härefter är det individuellt om man behöver behandling för att upprätthålla resultatet.

Du kan uppleva hårtillväxt redan efter två behandlingar, men full effekt ses oftast först efter 1 år. Resultat är mycket individuellt och även beroende av livsstilsfaktorer samt genetik. Generellt kan man förvänta sig en tillväxt på 30%-40%.

Viktig information om PRF mot håravfall

Innan behandlingen påför man bedövande kräm på behandlingsområdet i 30 minuter. Det är även möjligt att injicera lokalbedövning runt nerver vid behandlingsområdet om större områden ska behandlas. Vid själva behandlingen tar man ett blodprov från armen på 40ml-60ml, runt samma mängd som vid en vanlig blodprovstagning. Blodproven centrifugeras i en specialcentrifug i några minuter och PRF isoleras från blodproven. Behandlingsområdet desinficeras och PRF injiceras med en tunn kanyl med ca: 1 cm mellanrum i hela behandlingsområdet.

Denna behandling fungerar bäst på så kallat androgynt håravfall båda hos män och kvinnor. Denna typ av hårförlust karakteriseras hos menn av höga tinningar, ”måna” och generellt tunt hår på toppen av huvudet. Kvinnor kan även drabbas av höga tinningar men upplever oftast generellt tunt hår på hela huvudet, som kan medföra att man ser skalpen genom håret. Vid vissa sjukdomar och typer av håravfall är PRF inte en lämplig behandlingsform. Dessa tillfällen uteslutes på en noggrann förundersökning.

Undvik NSAID medicin som Ipren, Diclofenac, Naproxen och Celebra, 3 dagar före och efter behandling. Alvedon kan användes. Tvätt håret på morgonen och undvik styling-produkter på behandslingsdagen Undvik hård fysisk aktivitet resten av behandlingsdagen.

Det finns alltid en liten risk för infektion i huden, men det är sällsynt, eftersom det är kroppens eget immunförsvar som används i behandlingen och både blodprover och injektioner genomförs med steril utrustning. Hårbotten kan vara svullen och öm några dagar efter.