PRF, Vampyrbehandling

Vi utför PRF Plate Rich Fibrin som är en ny och effektiv metod utan kirurgi för att föryngra huden, ge kinder och läppar mer volym, ta bort ärr efter acne samt mörka ringar under ögonen. Våra behandlingar ger ett naturligt och vackert resultat som harmonierar med ditt utseende.

Vad är PRF?

PRF Pure Facial Aesthetics är en ny teknik där vi använder kroppens eget regenerativa förmåga att föryngra huden samt försena hudens process att åldras.  Detta görs genom att använda dina egna växtfaktorer och stamceller i en biologisk anti-age behandling. Den kallas även “Vampyrbehandling”.

PRF står för Plate Rich Fibrin och innehåller en kombination av proinflammatoriska celler, vita blodkroppar, trombocyter, proteiner, växtfaktorer, samt en del stamceller. Med andra ord används inga tillsatser utan bara komponenter från ditt eget blod.

Metod med microneedling

Genom att tillföra PRF till huden med micro-needling och/eller injektion, ökas produktionen av kollagen och elastin i och precis under huden. Detta resulterar i en uppstramning och utslätning av huden som får ett yngre och mer hälsosamt utseende. PRF kan också användas som en naturlig filler.

.

Detta kan du göra med PRF

  • Föryngring av huden i ansikte eller på kroppen.
  • Mer volym till kinder och läppar.
  • Reducera ärr efter acne.
  • Ta bort mörka ringar under ögonen

Besvarar gärna frågor

Kontakta oss på kliniken för gratis konsultation! Vi är mycket positiva till just denna PRF- metod och är få kliniker i Sverige som genomför den. Det är glädjer oss att kunna göra en behandling som kan få din hud att bli yngre och med ett naturligt resultat utan kirurgi och kemiska ämnen.

Viktig information om PRF ansikte

Före behandling med PRF rekommenderas en noggrann konsultation för att ta fram den bästa lösning för dig och säkra att du inte har sjukdom eller tillstånd som hindrar behandling.

Det finns alltid en liten risk för infektion i huden, men det är sällsynt, eftersom det är kroppens eget immunförsvar som används i behandlingen och både blodprover och injektioner genomförs med steril utrustning.  

Själva behandlingen går till så att vår läkare tar ett blodprov från dig, 40–60 ml. Därefter kommer vår läkare att centrifugera blodet så att blodplasman separeras från de andra ingredienserna i ditt blod. Sedan appliceras PRF i huden i form av injektioner eller micro-needling.

Vi rekommenderar en kontroll efter ca 14 dagar där vi kan utvärdera resultatet och eventuellt göra en mindre korrigering om det behövs. Denna kontroll är gratis.

Upplever du mycket värme, svullnad, smärtor eller feber skal du kontakta Bech Kliniken, alternativt akutmottagning på natten. Eftersom PRF extraheras från ditt blod finns det ingen möjlighet att överföra sjukdom, allergi eller immunologiska reaktioner. Undvik hård fysisk aktivitet samma dag. Smink kan användas efter ett par timmar efter behandlingen.

De första 1-2 dagar kan du vara röd och svullen. Du kommer att se effekt efter ca. 1 vecka, men full effekt uppnås först under de kommande 2–6 månader, då huden producerar kollagen och elastin och förnyas. Din hud kommer bli yngre, mjukare, mer elastisk och frisk samt rynkorna kommer vara mindre djupa.

Behandlingen upprepas 3–4 gånger under en period på 2 månader. Efter det är rekommendationen att återupprepa behandlingen en gång per år. 

Hållbarhet av denna behandling varierar från ca 9–36 månader och är beroende av genetik och livsstilsfaktorer som rökning, solbadning, motion med mera.

Upplever du mycket värme, svullnad, smärtor eller feber skall du kontakta Bech Kliniken, alternativt akutmottagning om det sker på natten. Eftersom PRF extraheras från ditt blod finns det ingen möjlighet att överföra sjukdom, allergi eller immunologiska reaktioner.